Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Kortingscodes en Acties van Tankey

 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tankey verstrekte kortingscodes en acties, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Definities
  • Kortingscode: Een unieke code die recht geeft op een korting bij het tanken via de Tankey app.
  • Actie: Een promotionele campagne waarbij een korting wordt verleend onder bepaalde voorwaarden.
  • Gebruiker: Iedere persoon die een kortingscode of actie van Tankey ontvangt en/of wenst te gebruiken.
 3. Voorwaarden voor het Ontvangen van Kortingscodes
  • Kortingscodes worden per e-mail verstrekt aan geselecteerde gebruikers door Tankey.
  • Kortingscodes en acties zijn niet geldig voor gebruikers die in de afgelopen 6 maanden actief zijn geweest. Onder ‘actief’ wordt verstaan: het tanken via de Tankey app, het inloggen op de gebruikersaccount, of enige andere interactie met de diensten van Tankey.
 4. Geldigheid van Kortingscodes
  • De geldigheid van de kortingscode is beperkt tot de in de e-mail vermelde periode.
  • Kortingscodes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet in contanten worden uitgekeerd.
 5. Gebruik van Kortingscodes
  • Kortingscodes kunnen alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van korting op tanken via de Tankey app.
  • Kortingscodes kunnen slechts één keer per gebruiker en per account worden gebruikt, tenzij anders aangegeven.
 6. Uitsluitingen
  • Gebruikers die in de afgelopen 6 maanden hebben getankt via de Tankey app of op andere wijze actief zijn geweest op het platform van Tankey, zijn uitgesloten van deelname aan acties en het ontvangen van kortingscodes.
  • Tankey behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, gebruikers uit te sluiten van acties indien er vermoedens zijn van misbruik of fraude.
 7. Aansprakelijkheid
  • Tankey is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of ongeautoriseerd gebruik van kortingscodes.
  • In het geval van technische storingen of andere problemen die het gebruik van kortingscodes verhinderen, zal Tankey zich inspannen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.
  • Tankey behoudt zich het recht voor om te allen tijde kortingsacties te annuleren en is niet verplicht kortingscodes uit te geven. Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op kortingscodes bij eventuele fouten of onjuistheden.
 8. Wijzigingen
  • Tankey behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld van wijzigingen via de app, de website of per e-mail.
 9. Toepasselijk Recht en Geschillen
  • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door gebruik te maken van de Tankey app of deel te nemen aan een actie, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Tankey.nl maakt gebruik van cookies om de meest optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Klik op "OK" als je akkoord gaat met ons cookiebeleid. OK